Nezávazně nás kontaktujte. Rádi Vám pomůžeme. Tel.: 603 146 967

Dobrý den, zavolejte nám!
+420 603 146 967
+420 603 146 858

PŘÍPADY NEPLACENÍ NÁJEMNÉHO

Neplacení nájemného a příspěvek na bydlení

Od majitelky několika pronajímaných bytů , která mne požádala o pomoc jsem obdržel následující příspěvek do diskuse.

Majitelka pronajímá své 3 byty „tzv. sociálně slabším rodinám“ ,které pobírají od státu příspěvek na bydlení ,ale ti na její účet nájemné bohužel dlouhodobě neposílají. Po dotazu majitelky bytů na příslušném úřadu, který příspěvek na bydlení svým „klientům“ vyplácí jí bylo úřednicí sděleno, že s tím bohužel nemůže nic udělat, neboť zákon tomuto úřadu neumožňuje , aby příspěvek na bydlení dostal přímo majitel bytu. Jinak řečeno,tento nájemce peníze na bydlení , které obdrží ve formě příspěvku na bydlení utratí za něco jiného a majitelce bytu sdělí, že peníze na nájem nemají. Majitelce bytu vznikla nedobytná pohledávka v desetitisísích Kč. Pokud se nájemce po vypršení výpovědní lhůty odstěhuje, udělá stejnou věc v jiném bytě a jinému pronajímateli. Dluhy však pochopitelně nikdy neuhradí, neboť nemá z čeho a exekuce na majetek je proto bezpředmětná.

Podle mého názoru je to klasická ukázka podvodu na stát (byť prakticky nepostižitelného)a následně i na majitele bytu, neboť takový nájemce je přece seznámen s tím, že příspěvek na bydlení od státu je účelově přiznáván na bydlení a nikoliv na jiné potřeby.

V této souvislosti bych chtěl upozornit pronajímatele na skutečnost, že řešení této situace existuje a pracovnice úřadu zřejmě pravdu neměla. Toto řešení spočívá v tom, že po předchozím souhlasu si pronajímatel s nájemcem může sjednat v nájemní smlouvě podmínku,aby nájemce musel požádat příslušný úřad , který mu příspěvek na bydlení vyplácí, aby tento vyplatil příspěvek přímo na účet pronajímatele.

Alespoň v Českých Budějovicích tato možnost je reálně vyzkoušena a dle sdělení jednoho z majitelů činžovního domu z Č. Budějovic také dobře funguje.

Pokud máte obdobný problém, napište nám své zkušenosti, rádi je obecnou formou a anonymně uveřejníme.

autor článku : Ing. Antonín Zahálka , 11.8.2014


Profesionální neplatič nájemného

V poslední době se nejen v Č. Budějovicích objevují případy tzv. profesionálních neplatičů nájemného.Termín profesionální neplatič je však velice výstižný.

Standardní postup při pronájmu bytu by se dal popsat asi takto : Pronajímatel připraví byt k pronájmu a nabídne ho třeba cestou RK na trhu. Nájemník si byt prohlédne, a pokud odpovídá jeho požadavkům uzavře s pronajímatelem nájemní smlouvu. Předávacím protokolem, v němž se zaznamenají případné vady, se byt předá do užívání nájemníkovi, který zpravidla složí kauci ve výši jednoho až tří nájmů a začíná klasický nájemní vztah.

Postup je stejný i v případě „profesionálních neplatičů nájemného“. Snad s jedinou výjimkou: jejich nároky mohou být nižší než nároky standardního nájemníka uvažujícího o dlouhodobém pronájmu bytu. Neplatiči dokonce mnohdy zaplatí kauci i první nájemné. Tím ale pouze ukolébají pronajímatele, který je spokojen, že se mu podařilo rychle obsadit prázdný byt. První problémy s neplatičem – profesionálem se zpravidla objevují již u prvních plateb nájemného. Nájemník jednoduše nezaplatí. Majitel bytu si toho může všimnout hned, to mu ale příliš platné není. Upozorní nájemníka, že nezaplatil, ten se vymluví nějakou banální příčinou jako např. nešlo internetové bankovnictví ,nedostal(a) jsem se do banky, napsal(a) jsem asi špatné číslo účtu, peníze na nájem jsem měl, ale byly mi odcizeny,peníze mi má zaměstnavatel poslat, ale zatím je nemám, peníze mám pro Vás připraveny, ale musím nutně odjet atd. atd. a vše se odehrává v duchu: „Peníze mám, jen je problém s jejich předáním majiteli. Vše ale dám neprodleně do pořádku a do konce týdne (příští týden nejpozději) budete mít nájem na účtu“ nebo Vám zavolám, kdy bych je předal v hotovosti. Jenže pronajímatel se nedočká peněz ani za týden, ani za čtrnáct dní ani za měsíc ani za 2 nebo 3 měsíce. Na další výzvy (zpravidla již písemné) již nájemník nereaguje a je navíc nekontaktní , v našem případě odpojil svá tel. čísla a na adrese dané ve smlouvě se nezdržuje.

Majitel tudíž nemá šanci se do bytu ani dostat a zkontrolovat ho. V naše případě jsme s pronajímatelem po několika marných návštěvách bytu navíc zjistili, že v bytě bydlí místo nájemce a jeho spolubydlícího zcela jiné osoby, které prý za nájem platí nájemci, ten však pronajímateli peníze již nepředává !

Snaha o smírnou domluvu s nájemníkem se často protáhne do dalšího měsíce, kdy má uhradit již druhou platbu nájemného a navíc nájemník začíná používat jinou rétoriku vůči pronajímateli typu: „co po mě vlastně chcete, mám dle obč. zák. nárok na 3 měsíční výpovědní lhůtu a tedy mohu klidně bydlet a vy mě nemůžete vystěhovat, přestaňte mě obtěžovat, již jsem to projednal se svým právníkem, podám na vás tr. oznámení atd.( že nájemník neplatí nájemné ho vůbec nezajímá)“. Pronajímateli roste pohledávka. Dle platného Obč.z. teprve po třech nezaplacených nájmech je možné nájemníka za pomoci tzv. soudní výpovědi vystěhovat, což má však svá pravidla a musí tento úkon provést soudem určený exekutor.

V tomto smyslu se domnívám, že ochrana nájemníků je v České republice přehnaná. **Toho právě využívá rostoucí skupina „profesionálních neplatičů nájemného“, kteří bydlí, neplatí, dokonce byt bez vědomí majitele podnajímají jiným osobám , inkasují od nich peníze a nejeví zájem se s majitelem bytu dohodnout ani na skončení nájmu a nebo opuštění bytu.

Je zde tedy důvodné podezření, že nájemce si ve skutečnosti byt nepronajal proto, aby v bytě sám bydlel, ale aby mu byt sloužil k jeho výdělečným potřebám a to již podle mého názoru má být trestněprávně postižitelné.

A jak se může pronajímatel proti takovým nájemcům bránit? Bohužel, jen trpělivým čekáním až se profesionální neplatitč uráčí majitele přijmout v bytě a jednat s ním. Chybou ze strany pronajímatele by bylo započtení kauce, kterou neplatič (v některých případech) před uzavřením nájemní smlouvy uzavřel. Tím by se problém pouze oddálil – a další peníze by z nájemníka majitel bytu beztak nedostal.

V konečné fázi nemá majitel jinou možnost než podat oznámení o podezření ze spáchání tr. činu, nicméně dle mé znalosti Policie ČR tyto případy tzv. zakládá s tím, že se jedná o občanskoprávní spor a takto to bylo PČR rozhodnuto i v našem případě.

Podle mne se jedná o klasické naplnění skutkové podstaty tr. činu podvodu, neboť tito lidé již od počátku ví a jsou s tím seznámeni, že nájem platit nebudou a budou pouze využívat měkkého zákona ke svému obohacování. Tito lidé tímto jednáním jednak zneužívají důvěry majitele bytu,kdy si vybírají zejména osoby v důchodovém věku, nerespektují dobré mravy a majitele, který již sám nemá finanční zdroje na platbu nájmu příslušnému SVJ tímto jednáním přímo vydírají a skoro se mi chce použít termín, že jsou jako „kukačky“, které vysídlí původní majitele a hnízdo používají sami.

Celý případ má pokračování tím, že nájemce ani napotřetí nezaplatil pronajímateli nájem a navíc se mu vysmívá , že je na něj i Policie krátká . Majiteli tedy nezbylo, než nechat odpojit energie v bytě. Ani to však porofesionálního neplatiče neodradilo a bydlel dále i bez dodávky el. energie.

Nakonec nám pomohla náhoda, kdy jsme s majitelem bytu různými cestami zjistili informaci, že nájemce má odnášet z bytu spotřebiče do jedné ze zástaváren v Č. Budějovicích. Nezbylo než podat tr. oznámení opětovně, tentokrát na majetkovou tr. činnost, která se skutečně potvrdila. Teprve nyní PČR musela jít do bytu i s majitelem a provést za účasti nájemce ohledání místa činu. Majitel bytu se tak teprve tímto způsobem do svého bytu vůbec dostal a zajistil si dobrovolné předání bytu nájemcem za účasti a svědectví policejního orgánu.

autor článku : Ing. Antonín Zahálka ,17.8.2014


Jak nás můžete kontaktovat ?

K nezávaznému kontaktování stačí pouze jeden krok – vyplnit následující formulář:

* Vaše jméno a příjmení
* Email pro odpověď
* Telefon
* Váš vzkaz